Výbor

Ustanovující výborová schůze  MRS,o.s. MO Vranovice

Výroční členská schůze dne 29.3.2015 zvolila jednomyslně 10 členný výbor a 3členné KRK na jejímž základě  pan Dřímal Josef podal novému výboru návrh na volbu členů do jednotlivých funkcí a to:

Stat. zástupci  MRS,z.s. PS Vranovice:

předseda:          Škňouřil Zdeněk

jednatel:             Mrkvica Luboš

místopředseda:  Hromek David

další funkce:

účetní:                   Zouhar Rudolf

pokladník:             Šlancar Josef

práce s mládeží:  Hromek David

správce chaty:     Hamerský František

členové:              Vybíral Jan

Nevěděl Eduard

Dvořáček Petr

KRK:

předseda:            Korčák Ivo

člen                     Dřímal Josef

člen:                    Hochman Jan

Návrh byl jednomyslně přijat.