Informace pro členy

 

 

Pozor!

Začali brigády, září, říjen každou sobotu v osm hodin sraz na koupališti. Možnost se domluvit na jiném termínu. Mrkvica

 

 

 POZOR ZMĚNA

Důležité upozornění:
Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových:
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 – 70 cm max.- platí míra kapra 45 – 70 cm max !!!
popis doplněn:
Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.

INFORMACE

A  -  Ceny členských známek:

 

450 Kč  – členský příspěvek pro dospělé od 16 let

200 Kč  – členský příspěvek mládeže

1000 Kč  – zápisné pro dospělé a mládež (16 – 18  let )

 

Povolenky :          

                                    Svazové                                   místní

roční                950 Kč                                               300 Kč

poloviční         500 Kč                                                 200 Kč

mládež            300 Kč                                                100 Kč

Manipulační poplatky :

 

v termínu výdeje                                20 Kč    netýká se mládeže do 15 ti let

mimo termín výdeje-dospělí              50 Kč

mimo termín výdeje-mládež              20 Kč

vystavení čl.průkazu                          10 Kč

vystavení  místní povolenky              15 Kč

stanovy                                              10 Kč

rybářský řád (BP)                              15 Kč Nové

 

Termíny výdeje povolenek a členství na r. 2018

 

ð  v měsíci lednu   v neděli  dne   7.1.   a   21.1.  odběr docházky a sumáře                     v měsíci  únoru  v neděli  dne  4.2. a  25.2.

ð  vždy od 9.00 do 12.00 hodin na rybářské chatě ve Vranovicích

 

ð  v měsíci březnu až září  budou vydávány povolenky pouze po telefonní domluvě

s jednatelem Lubošem  Mrkvicou   mob. 702066505

 

ð  členské příspěvky musí být zaplaceny do konce února.

V případě neuhrazení je povinen člen zaplatit zápisné.

 

ð  průkazky, kde není místo na vylepení známky pro rok 2018, budou nahrazeny novými. Z tohoto důvodu přineste s sebou soudobou fotografii.

 

ð  členské průkazy jsou majetkem MRS .Všichni, kteří nechtějí být členy PS,

nebo  přišli o členství vyškrtnutím, jsou povinni vrátit (zaslat) členský průkaz PS

 

Práce ve prospěch rybářství (brigády)

 

ð  brigády se budou konat o sobotách od:  8,00   do:  13,00 hod.

a)  Rybochovné zařízení PS     sraz v 8 hod na ryb.chatě Vranovice

¨      měsíc březen  10.,  24.

¨      měsíc duben   7.,  21

¨      měsíc září        1., 8., 15., 22., 29

¨      měsíc říjen      6., 13., 20., 27..

 

b)  Revír Svratka  1M       sraz v 8 hod .na můstku přes Hakle pod  Uherčicemi

¨                měsíc srpen  4., 11., 18., 25.

c) Možnost sečení trávy. Dohoda na termínu s p. Mrkvicou na mt: 702 066 505

 

Informace k brigádám

 

ð  na brigády nebudou zasílány pozvánky!!

v případě trvalého deště se brigáda nekoná

ð  právo vyhlašovat brigády v případě potřeb: p. Urbánek Rudolf (pro Hakle ) .

ð  vedoucí brigád pořídí záznam (dle tiskopisu ), ve kterém uvedou číslo čl. průkazu brigádníka, adresu, počet odpracovaných hodin.

 

DTermíny rybářských závodů

Dospělí: 2.6. 2018

Mládež: 3.6. 2018

První rezervace místenek na VČS

 

E  Podmínky výdeje povolenek a jiné informace pro rok 2018

 

  • členský průkaz bude opatřen soudobou fotografií člena
  • člen musí mít platný rybářský lístek na r.2018
  • člen brigádou povinný musí mít odpracováno v prospěch rybářství u MO za r. 2017

10 hodin..Chybějící hodiny uhradí v ceně 70 Kč/1 hod.

(mládež 16 – 18 let 35 Kč /1 hod)

  • řádně vyplněný sumář se záznamem musí být odevzdán spolu s povolenkou na místní rybolov do 15.1.2018 (možno odevzdat i v posledním lednovém termínu výdeje tj. 21.1.)
  • členu, který tuto podmínku nesplní nebude  vydána povolenka na r. 2018
  • Ø výbor MO Vranovice dle § 6 odst.3 písm.e) rozhodl o osvobození od pracovních povinností ženy, mládež do 15 let, starobní důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Kontakt : MT: 702 066 505   Email :  mrsmovranovice @ seznam.cz,  FB: movranovice,   internetové stránky: www.movranovice.cz                         

 

Výroční členská  schůze se koná v neděli  25.3. 2018  9.30 h ve Vranovicích

 v penzionu Veritas  (presentace v 9.00 h)