Informace pro členy

 Zahájení brigád 2.9.2017 v 8:00 hod. na koupališti ve Vranovicích. Možnost  dodání pšenice 150 kg za 10 hodin.  Volat p. Mrkvicovi

 

A  -  Ceny členských známek:

 450 Kč  – členský příspěvek pro dospělé od 16 let

 200 Kč  – členský příspěvek mládeže

1000 Kč  – zápisné pro dospělé a mládež (16 – 18  let )

 Povolenky :          

                                    Svazové                                                                     místní

roční               950 Kč                                               300 Kč

poloviční         500 Kč                                               200 Kč

mládež            300 Kč                                               100 Kč

Manipulační poplatky :

 

v termínu výdeje                                20 Kč    netýká se mládeže do 15 ti let

mimo termín výdeje-dospělí              50 Kč

mimo termín výdeje-mládež              20 Kč

vystavení čl.průkazu                         10 Kč

vystavení  místní povolenky             15 Kč

stanovy                                              10 Kč nové

rybářský řád (BP)                              15 Kč

 

Termíny výdeje povolenek a členství na r. 2017

 ð  v měsíci lednu   v neděli   dne    8.1.   a   22.1.  odběr docházky a sumáře                                                                                  v měsíci  únoru  v neděli  dne   26.2.ð  vždy od 9.00 do 12.00 hodin na rybářské chatě ve Vranovicích

ð  v měsíci březnu až září  budou vydávány povolenky pouze po telefonní domluvě

s jednatelem Lubošem  Mrkvicou   mob.723065667, 702066505

ð  členské příspěvky musí být zaplaceny do konce února.

V případě neuhrazení je povinen člen zaplatit zápisné.

ð  průkazky, kde není místo na vylepení známky pro rok 2017, budou nahrazeny novými. Z tohoto důvodu přineste s sebou soudobou fotografii.

ð  členské průkazy jsou majetkem MRS .Všichni, kteří nechtějí být členy MO,

nebo  přišli o členství vyškrtnutím, jsou povinni vrátit (zaslat) členský průkaz MO

Práce ve prospěch rybářství (brigády)

 ð  brigády se budou konat o sobotách od:  8,00   do:  13,00 hod.

a)  Rybochovné zařízení MO   sraz v 8 hod na ryb.chatě Vranovice

¨      měsíc březen  11.,  25.

¨      měsíc duben   8.,  22

¨      měsíc září        2., 9., 16., 23., 30

¨      měsíc říjen      7., 14., 21., 28..

 b)  Revír Svratka  1M             sraz v 8 hod .na můstku přes Hakle pod  Uherčicemi

¨      měsíc srpen  5., 12., 19., 26.

c) Možnost sečení trávy. Dohoda na termínu s p. Mrkvicou na mt:702 066 505

 Informace k brigádám

ð  na brigády nebudou zasílány pozvánky!!

v případě trvalého deště se brigáda nekoná

ð  právo vyhlašovat brigády v případě potřeb: p. Urbánek Rudolf (pro Hakle ) .

ð  vedoucí brigád pořídí záznam (dle tiskopisu ), ve kterém uvedou číslo čl. průkazu brigádníka, adresu, počet odpracovaných hodin, obsah vykonaných prací a odevzdá na  nejbližší schůzi výboru.

Podmínky výdeje povolenek a jiné informace pro rok 2017

 členský průkaz bude opatřen soudobou fotografií člena

člen musí mít platný rybářský lístek na r.2017

člen brigádou povinný musí mít odpracováno v prospěch rybářství u MO za r. 2016

10 hodin..Chybějící hodiny uhradí v ceně 70 Kč/1 hod.

(mládež 16 – 18 let 35 Kč /1 hod)

  • řádně vyplněný sumář se záznamem musí být odevzdán spolu s povolenkou na místní rybolov do 15.1. 2017 (možno odevzdat i v posledním lednovém termínu výdeje tj. 22.1.)
  • členu, který tuto podmínku nesplní nebude  vydána povolenka na r. 2017
  • Ø výbor MO Vranovice dle § 6 odst.3 písm.e) rozhodl o osvobození od pracovních povinností ženy, mládež do 15 let, starobní důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

 Upozornění :                                                                                                        

 Email :  mrsmovranovice @ seznam.cz

  Internetové stránky :  www.movranovice.cz                     

 FB: MO Vranovice

Výroční členská  schůze se koná v neděli  26.3. 2017  9.30 h ve Vranovicích

 v penzionu Veritas  (presentace v 9.00 h)