Informace pro členy

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.,P.S VRANOVICE

ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ  

V NEDĚLI 27.3. 2022 V 10,00 HOD. V PENZIONU VERITAS

 

 

PROGRAM

1/ 9.30-10.00 HOD.- PREZENCE

2/ 10.00 ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU

3/ VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE

4/ ZPRÁVA JEDNATELE

5/ ZPRÁVA RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE

6/ ZPRÁVA ÚČETNÍHO, NÁVRH ROZPOČTU NA 2022 

           7/ ZPRÁVA KRK

                                                            8/ ZPRÁVA O ČINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE

   9/ DISKUSE

10/ SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ VČS

11/ ZÁVĚR

ZA MRS,z.s.,p.s VRANOVICE

Ve Vranovicích 15.3 2022

jednatel: Luboš Mrkvica

 

POZOR NOVÉ INFORMACE NA ROK 2022!!!!!!!!

Termíny výdeje povolenek a členských známek na r.2022

 • leden: v neděli 9.1. a 23.1.- odběr docházky a sumáře!!!!

 • únor: v neděli 6.2. a 27.2.

 • vždy od 9.00 do 12.00 hodin na rybářské chatě ve Vranovicích.

 • pro výdej povolenky před novým rokem a v měsíci březnu až listopad je nutná tel. domluva s jednatelem p.Mrkvicou Je možné i vydání povolenky před novým rokem. MT: 702 066 505

Ceny členských známek:

 • 1300 Kč členský příspěvek pro dospělé – nové!!!!

 • 450 Kč členský příspěvek pro dospělé udržovací

 • V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300,-Kč

 • 200 Kč členský příspěvek pro mládež

Povolenky:

 

Svazová

Místní

Roční

950 Kč

300 Kč

Poloviční

500 Kč

200 Kč

Mládež

300 Kč

100 Kč

 

Manipulační poplatky:

 • v termínu výdeje 20 Kč (netýká se mládeže do 15ti let)

 • mimo termín výdeje-dospělí 50 Kč

 • mimo termín výdeje-mládež 20 Kč 

 • vyst. místní povol. nové!!! 5 Kč

 • rybářský řád (BP) nové!!! 15 Kč

Pozor!

 • do konce února je nutno zaplatit členský příspěvek,
 • v případě neuhrazení je povinen člen zaplatit zápisné – dospělí a mládež 16-18 let 1000 Kč
 • vyplněné sumáře, docházky a místní povolenky možno zaslat poštou

 • do 15. 1. 2022 na adresu MRS, z.s. PS Vranovice 691 25

 • přihlášky nových členů se přijímají do 29.2.2022

 • Od roku 2020 brigádnická povinnost zrušena.
 • výbor MRS, z.s.PS Vranovice