Informace pro členy

 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.,P.S VRANOVICE

ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ

      V NEDĚLI 31.3. 2024 V 9,30 HOD. V PENZIONU VERITAS

PROGRAM:

1/ 9.00-9.30 HOD.- PREZENCE

2/ 9.00 ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU

                                                             3/ VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE

                     4/ ZPRÁVA JEDNATELE

5/ ZPRÁVA RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE

6/ ZPRÁVA ÚČETNÍHO, NÁVRH ROZPOČTU

      7/ ZPRÁVA KRK

8/ ZPRÁVA O ČINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE

9/ DISKUSE

10/ SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ VČS

11/ ZÁVĚR

ZA MRS,z.s.,p.s VRANOVICEVe Vranovicích 19.3 2024

jednatel: Luboš Mrkvica

 

 

POZOR!!

Plánujeme další termín kurzu pro dospělé a mládež od 16 let, který je podmínkou pro získání prvního rybářského lístku. Kurz proběhne v obci Vranovice na rybářské chatě. Přihlásit se mohou i zájemci z okolních obcí. Bližší informace a přihlášky lze podat do 15.3.2024 u p. Luboše Mrkvici na tel. 702 066 505 nebo email: mrsmovranovice@seznam.cz

POZOR!!!!
Termín kurzu pro dospělé a mládež od 16 let, který je podmínkou pro získání prvního rybářského lístku proběhne v obci Vranovice na rybářské chatě 4.2.2024 ve 13:00 hod. Přihlásit se mohou i zájemci z okolních obcí. Bližší informace a přihlášky lze podat do 30.1.2024 u p. Luboše Mrkvici na tel. 702 066 505 nebo email: mrsmovranovice@seznam.cz Prosím o sdílení.
POZOR!!!!!!!
Termíny výdeje povolenek a členských známek na r.2024
 • leden: v úterý 2.1. od 08:00 do 12:00 hod. odběr docházky a sumáře!

 • . ve čtvrtek 4.1. od 14:00 do 18:00 hod. odběr docházky a sumáře!

          v neděli 14.1. od 09:00 do 12:00 hod. odběr docházky a sumáře!

 • únor: v neděli 4.2. a 25.2. od 9:00 do 12:00 hod.

 • vždy na rybářské chatě ve Vranovicích.

 • pro výdej povolenky před novým rokem a mimo uvedené termíny je nutná tel. domluva s jednatelem p.Mrkvicou  MT: 702 066 505

Ceny členských známek:

 • 1400 Kč členský příspěvek pro dospělé -nově!!!

 • 500 Kč členský příspěvek pro dospělé udržovací

 • V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.400,-Kč

 • 200 Kč členský příspěvek pro mládež

Povolenky:

Svazová

Místní

Roční

1250 Kč- nově

400 Kč-nově

Poloviční

700 Kč- nově

200 Kč

Mládež

400 Kč-nově

100 Kč

Manipulační poplatky:

 • v termínu výdeje zrušeno

 • mimo termín výdeje-dospělí 50 Kč

 • mimo termín výdeje-mládež 20 Kč 

 • vystavení novémístní povol. 10 Kč

 • rybářský řád (BP) 10 Kč

Pozor!

 • do konce února je nutno zaplatit členský příspěvek,
 • v případě neuhrazení je povinen člen zaplatit zápisné – dospělí a mládež 16-18 let 1000 Kč
 • vyplněné sumáře, docházky a místní povolenky možno zaslat poštou

 • do 15. 1. 2024 na adresu MRS, z.s. PS Vranovice 691 25

 • přihlášky nových členů se přijímají do 1.2.2024

 • Od roku 2020 brigádnická povinnost zrušena.
 • výbor MRS, z.s.PS Vranovice