Informace pro členy

 

POZOR !!!!

Pokračování kurzu pro mladé rybáře se uskuteční v pondělí 11.10. 2021 v 15:00 na koupališti. Pruty a návnady sebou. Kdo nemá dostane na místě. V případě špatného počasí bude teorie na rybářské chatě. Dodatečné přihlášení je možné na místě, informace na MT: 702066505 nebo na email: mrsmovranovice@seznam.cz

 

 Informace pro výdej povolenek a členských známek

A – Ceny členských známek:

1250 Kč – členský příspěvek pro dospělé od 16 let

450 Kč – členský příspěvek pro dospělé udržovací.V případě, že se člen po úhradě

udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne povolenku

pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250 Kč

200 Kč – členský příspěvek mládeže

Zápisné

1000 Kč – zápisné pro dospělé a mládež (16 – 18 let )

Povolenky :

svazová                   místní                   pstruhová               republiková

roční 950 Kč            300 Kč roční         1000 Kč roční           MP 3600 Kč

týdenní 400 Kč                                      týdenní 400 Kč

poloviční 500 Kč      200 Kč

mládež 300 Kč         100 Kč

Manipulační poplatky : 

v termínu výdeje 20 Kč netýká se mládeže do 15 ti let

mimo termín výdeje-dospělí 50 Kč

mimo termín výdeje-mládež 20 Kč

vystavení místní povolenky 5 Kč

rybářský řád (BP) 15 Kč

B - Termíny výdeje povolenek a členství na r. 2021

leden v neděli dne 3.1. a 17.1.odběr docházky a sumáře !

 únor v neděli dne 7.2. a  28.2.

  • vždy od 9.00 do 12.00 hodin na rybářské chatě ve Vranovicích

Pokud bude mít někdo zájem o vydání povolenky mimo termíny, je možné se dohodnout s jednatelem Lubošem Mrkvicou na níže uvedeném čísle.

  • v měsíci březnu až listopad budou vydávány povolenky pouze po telefonní domluvě s jednatelem Lubošem Mrkvicou mob. 702066505

členské příspěvky musí být zaplaceny do konce února. V případě neuhrazení je             povinen dospělí člen zaplatit zápisné.

průkazky, kde není místo na vylepení známky pro rok 2021, budou nahrazeny                novými. Z tohoto důvodu přineste s sebou soudobou fotografii. 

       členské průkazy jsou majetkem PS .Všichni, kteří nechtějí být členy PS, nebo přišli         o členství vyškrtnutím, jsou povinni vrátit (zaslat) členský průkaz PS

DPředpokládané termíny rybářských závodů

Dospělí: 5.6. 2021

Mládež: 6.6. 2021

První rezervace místenek na VČS

E- Podmínky výdeje povolenek a jiné informace pro rok 2021

členský průkaz bude opatřen soudobou fotografií člena 

 člen musí mít platný rybářský lístek na r.2021

 povinnost odpracování brigád byla sjezdem od r. 2020 zrušena

 řádně vyplněný sumář se záznamem musí být odevzdán spolu s povolenkou na místní   rybolov do 15.1.2021(možno odevzdat i v posledním lednovém termínu výdeje   17.1.)

  členu, který tyto podmínku nesplní nebude vydána povolenka na r. 2021

Brigády od roku 2020 zanikají !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kontakt : MT: 702 066 505 Email : mrsmovranovice @ seznam.cz, FB: movranovice, internetové stránky: www.movranovice.cz

S ohledem na vzniklé případy vstupů a vjezdů na pozemky vlastníků obzvláště na místním revíru Hakle v Uherčicích, prosíme o dodržování zásadních pravidel pro vstup na tyto pozemky a neméně dbát na pořádek nejen kolem vodní plochy. V případě nedodržení těchto zásad bude dotyčnému odebrána povolenka pro daný revír.

Výroční členská schůze se koná v neděli 28.3. 2021 9.30 h ve Vranovicích v penzionu Veritas (presentace v 9.00 h)