Informace pro členy

Zájemci o brigády, hlaste se na 702 066 505-termín libovolný během červenec-listopad

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových:
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 – 70 cm max.- platí míra kapra 45 – 70 cm max !!!
popis doplněn:
Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.

INFORMACE: Výdej povolenek 2019

A  -  Ceny členských známek:

            450 Kč  – členský příspěvek pro dospělé od 16 let

            200 Kč  – členský příspěvek mládeže

1000 Kč  – zápisné pro dospělé a mládež (16 – 18  let )

  Povolenky :          

                                svazové                                                                     místní

roční               950 Kč                                                           300 Kč

poloviční         500 Kč                                                           200 Kč

mládež           300 Kč                                                           100 Kč

Manipulační poplatky :

 

v termínu výdeje                                20 Kč  netýká se mládeže do 15 ti let

mimo termín výdeje-dospělí              50 Kč

mimo termín výdeje-mládež              20 Kč

vystavení čl.průkazu                          10 Kč

vystavení  místní povolenky              15 Kč

rybářský řád (BP)                               15 Kč

Termíny výdeje povolenek a členství na r. 2019

 

ð  v měsíci lednu   v neděli  dne   6.1. a  20.1.  odběr docházky a sumáře                          v měsíci  únoru  v neděli   dne  3.2. a  24.2.vždy od 9.00 do 12.00 hodin na rybářské      chatě ve Vranovicích

ð  v měsíci březnu až září  budou vydávány povolenky pouze po telefonní                       domluvě s jednatelem Lubošem  Mrkvicou   mob. 702066505    

ð  členské příspěvky musí být zaplaceny do konce února.V případě neuhrazení je     povinen člen zaplatit zápisné.

ð  průkazky, kde není místo na vylepení známky pro rok 2019, budou nahrazeny novými. Z tohoto důvodu přineste s sebou soudobou fotografii.

ð  členské průkazy jsou majetkem PS .Všichni, kteří nechtějí být členy PS,nebo  přišli o členství vyškrtnutím, jsou povinni vrátit (zaslat) členský průkaz PS                                             

Práce ve prospěch rybářství (brigády)

 ð  brigády se budou konat o sobotách od:  8,00   do:  13,00 hod.

a)  Rybochovné zařízení PS sraz v 8 hod na ryb.chatě Vranovice

        měsíc březen  9.,  23. 

¨      měsíc duben   6.,  20

¨      měsíc září        7., 14., 21., 28

¨      měsíc říjen      5., 12., 19., 26..

b)  Revír Svratka  1M       sraz v 8 hod .na můstku přes Hakle pod  Uherčicemi

¨      měsíc srpen  3., 10., 17., 24., 31.

  c) .Možná dohoda na Vámi určeném termínu s p. Mrkvicou na mt: 702 066 505

 Informace k brigádám

ð  na brigády nebudou zasílány pozvánky!! V případě trvalého deště se brigáda nekoná

ð  VČS v roce 2018 schválila sazbu náhrady za brigádu 80 Kč/hod., mládež 16-18 let-40 Kč/hod. s platností od roku 2019 .

ð  vedoucí brigád pořídí záznam (dle tiskopisu ), ve kterém uvedou číslo čl. průkazu brigádníka, adresu, počet odpracovaných hodin.

 DPředpokládané termíny rybářských závodů

Dospělí: 1.6. 2019

Mládež: 2.6. 2019

První rezervace místenek na VČS

 E  Podmínky výdeje povolenek a jiné informace pro rok 2019

  • členský průkaz bude opatřen soudobou fotografií člena
  • člen musí mít platný rybářský lístek na r.2019
  • člen brigádou povinný musí mít odpracováno v prospěch rybářství u PS za r. 2018 10 hodin..Chybějící hodiny uhradí v ceně 70 Kč/1 hod.(mládež 16 – 18 let 35 Kč /1 hod)
  • řádně vyplněný sumář se záznamem musí být odevzdán spolu s povolenkou na místní rybolov do 15.1.2019 (možno odevzdat i v posledním lednovém termínu výdeje tj. 20.1.)
  • členu, který tuto podmínku nesplní nebude  vydána povolenka na r. 2019
  • Ø výbor MO Vranovice dle § 6 odst.3 písm.e) rozhodl o osvobození od pracovních povinností ženy, mládež do 15 let, starobní důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Kontakt : MT: 702 066 505   Email :  mrsmovranovice @ seznam.cz,  FB: movranovice,   internetové stránky: www.movranovice.cz                         

 Výroční členská  schůze se koná v neděli  31.3. 2019  9.30 h ve Vranovicích

 v penzionu Veritas  (presentace v 9.00 h)