Informace pro členy

 

POZOR
Rybářský kurz
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Vranovice oznamuje, že se bude konat v sobotu 15.5.2021 v 16:00 hod. kurz pro dospělé a mládež od 16 let, který je podmínkou pro získání prvního rybářského lístku. Kurz proběhne v obci Vranovice na rybářské chatě. Přihlásit se mohou i zájemci z okolních obcí. Bližší informace a přihlášky lze podat u p. Luboše Mrkvici na tel. 702 066 505 nebo email: mrsmovranovice@seznam.cz

 

POZOR!!!!

Moravský rybářský svaz pobočný spolek Vranovice oznamuje, že na základě rozvolnění pro deset osob majících zájem o provedení rybářských zkoušek přijímá do 23.4.2021 přihlášky na MT: 702 066 505 nebo email: mrsmovranovice@seznam.cz. zde budou podány i bližší informace. Rozvolnění dle odkaz níže.

POZOR

Moravský rybářský svaz pobočný spolek Vranovice oznamuje, že výroční členská schůze se v termínu 28.3.2021 konat nebude. Náhradní termín bude včas oznámen.

 POZOR

Moravský rybářský svaz pobočný spolek Vranovice sděluje svým členům, že kvůli opatřením bude výdejní místo pro odběr povolenek dne 7.2.2021 přesunuto na adresu Dlouhá 28 Vranovice. Pro zaplacení členského příspěvku využijte prosím poslední termín výdeje na rybářské chatě a to 28.2.2021 Děkuji za pochopení. Luboš Mrkvica

 

 

 POZOR

Prosím o maximální využití možnosti vystavení povolenky a členského příspěvku pomocí sms zprávy na tel. 702066505 a to s vypsanými údaji: Jméno, příjmení a Váš požadavek (udržovací členství 500 Kč, plné členství 1300 Kč, plné členství s místní i svazovou povolenkou 2550 Kč, plné členství s místní povolenkou 1600 Kč, plné členství se svazovou povolenkou 2250 Kč, dále studenti ZTP a mládež do 15 let viz informace pro členy dostupné na www.movranovice.cznebo zde na FB a na nástěnkách po obcích. Po vyhotovení povolenky zavolám a domluvíme termín vydání na adrese Dlouhá 28 Vranovice. Finanční hotovost při převzetí povolenky. Nelze převodem z účtu. Vyjímečně pro dále bydlící platba z účtu a zaslání poštou. Sumáře, docházky a místní povolenky zaslat nejpozději do 17.1.2021 na adresu Vranovice Dlouhá 28 691 25, nebo přímo do schránky bez zazvonění. Termín výdeje na chatě 17.1. 2021 je ohrožen. Členství je možné uhradit do konce února.

 

DLE USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 dojde k omezení výdeje povolenek dne 3.1.2021 na jedno výdejní místo. Prosíme tímto členy PS Vranovice, aby si pro povolenku v tomto termínu přišli jen ti, kteří chtějí vykonávat rybářské právo hned na začátku roku 2021. Je také možné si povolenku domluvit telefonicky na mt: 702 066 505 Docházky a sumáře lze odevzdat také v termínu 17.1.2021 na rybářské chatě, nebo do tohoto termínu na adrese Dlouhá 28 Vranovice do poštovní schránky. V případě, že si pro povolenku přijdete v termínu 3.1.2021 dodržujte prosím zásady výše zmíněného nařízení.

 

 

 Informace pro výdej povolenek a členských známek

A – Ceny členských známek:

1250 Kč – členský příspěvek pro dospělé od 16 let

450 Kč – členský příspěvek pro dospělé udržovací.V případě, že se člen po úhradě

udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne povolenku

pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250 Kč

200 Kč – členský příspěvek mládeže

Zápisné

1000 Kč – zápisné pro dospělé a mládež (16 – 18 let )

Povolenky :

svazová                   místní                   pstruhová               republiková

roční 950 Kč            300 Kč roční         1000 Kč roční           MP 3600 Kč

týdenní 400 Kč                                      týdenní 400 Kč

poloviční 500 Kč      200 Kč

mládež 300 Kč         100 Kč

Manipulační poplatky : 

v termínu výdeje 20 Kč netýká se mládeže do 15 ti let

mimo termín výdeje-dospělí 50 Kč

mimo termín výdeje-mládež 20 Kč

vystavení místní povolenky 5 Kč

rybářský řád (BP) 15 Kč

B - Termíny výdeje povolenek a členství na r. 2021

leden v neděli dne 3.1. a 17.1.odběr docházky a sumáře !

 únor v neděli dne 7.2. a  28.2.

  • vždy od 9.00 do 12.00 hodin na rybářské chatě ve Vranovicích

Pokud bude mít někdo zájem o vydání povolenky mimo termíny, je možné se dohodnout s jednatelem Lubošem Mrkvicou na níže uvedeném čísle.

  • v měsíci březnu až listopad budou vydávány povolenky pouze po telefonní domluvě s jednatelem Lubošem Mrkvicou mob. 702066505

členské příspěvky musí být zaplaceny do konce února. V případě neuhrazení je             povinen dospělí člen zaplatit zápisné.

průkazky, kde není místo na vylepení známky pro rok 2021, budou nahrazeny                novými. Z tohoto důvodu přineste s sebou soudobou fotografii. 

       členské průkazy jsou majetkem PS .Všichni, kteří nechtějí být členy PS, nebo přišli         o členství vyškrtnutím, jsou povinni vrátit (zaslat) členský průkaz PS

DPředpokládané termíny rybářských závodů

Dospělí: 5.6. 2021

Mládež: 6.6. 2021

První rezervace místenek na VČS

E- Podmínky výdeje povolenek a jiné informace pro rok 2021

členský průkaz bude opatřen soudobou fotografií člena 

 člen musí mít platný rybářský lístek na r.2021

 povinnost odpracování brigád byla sjezdem od r. 2020 zrušena

 řádně vyplněný sumář se záznamem musí být odevzdán spolu s povolenkou na místní   rybolov do 15.1.2021(možno odevzdat i v posledním lednovém termínu výdeje   17.1.)

  členu, který tyto podmínku nesplní nebude vydána povolenka na r. 2021

Brigády od roku 2020 zanikají !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kontakt : MT: 702 066 505 Email : mrsmovranovice @ seznam.cz, FB: movranovice, internetové stránky: www.movranovice.cz

S ohledem na vzniklé případy vstupů a vjezdů na pozemky vlastníků obzvláště na místním revíru Hakle v Uherčicích, prosíme o dodržování zásadních pravidel pro vstup na tyto pozemky a neméně dbát na pořádek nejen kolem vodní plochy. V případě nedodržení těchto zásad bude dotyčnému odebrána povolenka pro daný revír.

Výroční členská schůze se koná v neděli 28.3. 2021 9.30 h ve Vranovicích v penzionu Veritas (presentace v 9.00 h)